Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej objęci są programem rehabilitacji i terapii zajęciowej. Bazujemy na bardzo różnych technikach i ciągle poszukujemy nowych form pracy. Zasadą pracy dydaktyczno-wychowawczej w pracowniach terapeutycznych jest dostosowanie zajęć do potrzeb, możliwości i rozwoju psychomotorycznego osób biorących udział w zajęciach. Realizacja programu uzależniona jest od pór roku, imprez sportowych i okolicznościowych.   

 

Pracownia biblioterapii

Tutaj odbywają się cykliczne spotkania z książką. Przekrój, pozycje jakie czytane są w czasie zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości intelektualnych słuchaczy. To tu mieszkańcy i pracownicy głośno czytają wybrane fragmenty książek oraz wspólnie rozwiązują krzyżówki. Można również  posłuchać dobrej muzyki, oglądnąć film lub najzwyczajniej przysiąść, odpocząć, rozmyślać…

 

Pracownia arteterapii

W tej pracowni  powstają różnego rodzaju prace naszych podopiecznych, okolicznościowe kartki, figurki, prace z papierów i innych materiałów. To tutaj pod okiem terapeuty  wprowadzane są nowe trendy artystyczne m. in. decoupage,  papieroplastyka, malarstwo. Pracownia produkuje ozdoby świąteczne które  stanowią element dekoracyjny naszego Domu.

 

Pracownia kulinarna

Pracownia ta ma na celu zapoznawanie z zasadami prowadzenia kuchni. Głównym celem  jest podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności wykonywania czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: przygotowywanie prostych posiłków oraz czynności umożliwiających zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych. Nie bez powodu nazywamy ją potocznie pracownią kulinarną. Można bowiem tu zjeść pizzę, sałatki, pyszne rogaliki, ciasta i inne okolicznościowe wypieki  .

 

Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa służy mieszkańcom jako rozrywka i zabawa pobudzająca wyobraźnię. Zakres prowadzonej  terapii z wykorzystaniem komputera jest bardzo szeroki. Terapia obejmuje naukę obsługi komputera m.in.: posługiwania się klawiaturą, myszką, korzystania z różnego typu programów komputerowych, rysowania, itp. Tutaj także prowadzone są zabawy konstrukcyjne,  zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, turnieje gry w scrabble, rozgrywki w ”Tysiąca”…

 

Gabinet do rehabilitacji

Świadczymy również usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej. Posiadamy salę do ćwiczeń wyposażoną w sprzęt do kinezyterapii (UGUL – Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego), w której odbywają się ćwiczenia indywidualne. Ponad to świadczone są również usługi z zakresu fizykoterapii i masażu dobierane do indywidualnych potrzeb Mieszkańców. Osoby leżące w łóżkach objęte są także zabiegami fizjoterapeutycznymi.

Terapia relaksacyjna