DOM POMOCY SPOŁECZNEJ OBORNIKI ŚLĄSKIE
ul. St. Kard. Wyszyńskiego 33
55-120 Oborniki Śląskie

NIP 915 12 00 807
REGON

Dyrektor Domu
Halina Kucznier

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ROŚCISŁAWICE
ul. Polna 43
55-120 Rościsławice

NIP 915 12 00 807
REGON

Dyrektor Domu
Halina Kucznier

DOM OBORNIKI ŚLĄSKIE

Dyrektor Domu

Tel. 71 310 23 99 w. 41
Tel. 603 133 752
e-mail: dyrektor@dpsobornikislaskie.pl

Kadry

Tel. 71 310 23 99 w. 42
e-mail: kadry@dpsobornikislaskie.pl

Administracja

Tel. 71 310 23 99 w. 51
e-mail: pa@dpsobornikislaskie.pl

Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy

Tel. 71 310 23 99 w. 53,54
e-mail: pso@dpsobornikislaskie.pl

DOM ROŚCISŁAWICE

Dyrektor Domu

Tel. 71 310 10 38 w. 66
Tel. 603 133 752
e-mail: dyrektor@dpsobornikislaskie.pl

Kadry

Tel. 71 310 10 38 w. 33
e-mail: kadry@dpsobornikislaskie.pl

Główny księgowy

Tel. 71 310 10 38 w. 37
e-mail: ksiegowy@dpsobornikislaskie.pl

Księgowość

Tel. 71 310 10 38 w. 36
e-mail: ksiegowosc@dpsobornikislaskie.pl

Dział Terapeutyczno – Opiekuńczy

Tel. 71 310 10 38 w. 30 lub 34
e-mail: psr@dpsobornikislaskie.pl