Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adres: Rościsławice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie).

Zaproszenie do składania ofert środki czystości Formularz oferty – załącznik nr 1 Formularz cenowy chemia specjalistyczna ZP 4 2023 Formularz cenowy ogólne środki czystości ZP 4 2023 Wykaz dostaw – załącznik nr 2 Wzór umowy ZP 4 2023 – załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy Oświadczenie własne Wykonawcy Klauzula informacyjna RODO Protokół z otwarcia ofert chemiaContinue reading Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adres: Rościsławice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie).