Dostawa paliwa drzewnego – pellet do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dla Filii w Rościsławicach)

2022_BZP 00512528_01 SWZ zał.1 formularz ofertowy zał.1a do formularz cenowy zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wykaz dostaw zał.5 wzór umowy zał.6 oświadczenie autocysterna zał.7 zobowiązanie zał.8 – Oświadczenie własne Wykonawcy Klauzula informacyjna RODO Protokół z otwarcia ofert Wyniki ZP 14 2023

Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

2022_BZP 00487712_01 SWZ zał. 1 formularz oferty Formularz cenowy pieczywo na I-VI 2023 Formularz cenowy drób na I -VI 2023 Formularz cenowy mięso i wędliny na I-VI 2023 Formularz cenowy jaja na I-VI 2023 Formularz cenowy produkty mleczarskie na I-VI 2023 Formularz cenowy różne produkty spoż na I-VI 2023 formularz cenowy ryby na I-VI 2023Continue reading Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach