Dom opieki RościsławiceJeżeli zdecydowaliście się państwo zamieszkać w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich lub w filii w Rościsławicach to kolejnym krokiem będzie złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, następujących dokumentów:

  • prośbę o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich lub filii w Rościsławicach,
  • decyzję przyznającą świadczenie emerytalne lub rentowe,
  • aktualny odcinek renty lub emerytury,
  • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przekazywanie części swojego świadczenia (70%) na pokrycie kosztów pobytu w domu.

Po złożeniu wymienionych dokumentów rozpoczęta zostanie procedura prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny ośrodka przeprowadzi z Państwem wywiad środowiskowy, a decyzję kierującą do naszego domu wyda Kierownik Ośrodka. Dokumenty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, które wyda decyzję o umieszczeniu w naszym domu oraz szacunkowo określi czas oczekiwania.

Wniosek o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Zasady odpłatności

Opłatę za pobyt wnoszą:

  • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu (renty, emerytury, itp.),
  • małżonek, dzieci lub rodzice – jeżeli spełniają odpowiednie warunki określone w ustawie o pomocy społecznej,
  • gmina, z której osoba została skierowana do DPS – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w powyżej.

Ile kosztuje pobyt w naszym Domu opieki?

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich oraz filii w Rościsławicach w 2024 r. wynosi 5800,00 zł (Zarządzanie nr 4/2024 r. Starosty Trzebnickiego z dnia 15 stycznia 2024 r.). Mieszkaniec płaci 70% swojego świadczenia, a resztę dopłaca rodzina lub gmina kierująca do naszego Domu.

Podstawy prawne kierowania od Domu Pomocy Społecznej

Działalność Domu Pomocy Społecznej regulują akty prawne tj.;

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. W sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z pozn. zm.)