Aktualności

Dostawa paliwa drzewnego – pellet do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dla Filii w Rościsławicach)

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ zał.1 formularz ofertowy zał.1a do formularz cenowy zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wykaz dostaw zał.5 wzór umowy zał.6 oświadczenie autocysternazał. 7 zobowiązanie Zbiorcze zestawienie ofert pellet 2021 Wyniki postępowania Ogłoszenie o wyniku postępowania

Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej, rękawic i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filia w Rościsławicach

Zaproszenie do składania ofert Formularz oferty – załącznik nr 1 Formularz cenowy I chemia specjalistyczna Formularz cenowy II rękawice Formularz cenowy III ogólne środki czystości Wykaz dostaw – załącznik nr 2 Zbiorcze zestawienie ofert ZP 2.2021 Pakiet II Rękawice zbiorcze zestawienie ofert zp 2.2021 pakiet III Zbiorcze zestawienie ofert ZP 2.2021Pakiet I chemia specjalistyczna WynikContinue reading Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej, rękawic i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filia w Rościsławicach