Aktualności

Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adres: Rościsławice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie).

Zaproszenie do składania ofert Formularz oferty – załącznik nr 1 Formularz cenowy chemia specjalistyczna ZP 27 2023 Formularz cenowy ogólne środki czystości ZP 27 2023 Wzór umowy ZP 27 2023 – załącznik nr 3 Oświadczenie własne Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy Wykaz dostaw – załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO Wynik ZP 27 2023