Aktualności

DOSTAWA PALIWA DRZEWNEGO – PELLET DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH (DLA FILII W ROŚCISŁAWICACH)

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ pellet zał.1 formularz oferty zał. do formularza ofertowego zał.2 oświadczenie warunki udziału w postępowaniu zał.3 oświadczenie podstawy wykluczenia zał.4 wzór umowy zał.5 oświadczenie grupa kapitałowa zał.6 wykaz dostaw zał.7 oświadczenie autocysterna zał.8 zobowiązanie Zbiorcze zestawienie ofert ZP 22 2020 Wyniki ZP 22 2020

Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał. 1 formularz oferty zał. 2A formularz cenowy – pieczywo zał. 2B formularz cenowy – drób zał. 2C formularz cenowy – mięso i wędliny zał. 2D formularz cenowy – jaja zał. 2E formularz cenowy – produkty mleczarskie zał. 2F formularz cenowy – różne produkty spożywcze zał. 2G formularz cenowy – rybyContinue reading Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej, rękawic i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filia w Rościsławicach

Zaproszenie do składania ofert Formularz oferty – załącznik nr 1 Formularz cenowy I chemia specjalistyczna Formularz cenowy II rękawice Formularz cenowy III ogólne środki czystości Wykaz dostaw – załącznik nr 2 Zbiorcze zestawienie ofert ZP 2.2021 Pakiet II Rękawice zbiorcze zestawienie ofert zp 2.2021 pakiet III Zbiorcze zestawienie ofert ZP 2.2021Pakiet I chemia specjalistyczna WynikContinue reading Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej, rękawic i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filia w Rościsławicach