Aktualności

DOSTAWA PALIWA DRZEWNEGO – PELLET DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH (DLA FILII W ROŚCISŁAWICACH)

ocds-148610-2e2d399d-f156-11ec-9a86-f6f4c648a056 SWZ zał.1 formularz ofertowy zał.1a do formularz cenowy zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wykaz dostaw zał.5 wzór umowy zał.6 oświadczenie autocysterna zał.7 zobowiązanie Klauzula informacyjna RODO Protokół z otwarcia ofert

Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adres: Rościsławice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie).

Zaproszenie do składania ofert Formularz oferty – załącznik nr 1 Formularz cenowy chemia specjalistyczna ZP 22 2022 (1) Formularz-cenowy-ogolne-srodki-czystosci-ZP-22-2022- Wzór umowy ZP 22 2022 – załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy Wykaz dostaw – załącznik nr 2 Klauzula informacyjna RODO Odpowiedź na pytania oferentów. Zbiorcze zestawienie ofert – pakiet I Zbiorcze zestawienie ofert – pakiet IIContinue reading Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adres: Rościsławice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie).

Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

08d9be34-827c-0de6-c8de-110001afe5d7-1 SWZ Formularz cenowy jaja na 2022 Formularz cenowy pieczywo na 2022 Formularz cenowy różne produkty spoż na 2022 Formularz cenowy ryby na 2022 zał. 1 formularz oferty zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wzór umowy rózne produkty spożywcze Protokół z otwarciaContinue reading Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

08d9ae59-5345-3da4-42b8-43000170f3f0-1 SWZ zał. 1 formularz oferty zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wykaz dostaw zał.5 wzór umowy rózne produkty spożywcze zał.6 wykaz środków transportu zał.7 zobowiązanie Formularz cenowy drób na 2022 Formularz cenowy jaja na 2022 Formularz cenowy mięso i wędliny naContinue reading Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach