Aktualności

Dostawa paliwa drzewnego – pellet do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dla Filii w Rościsławicach)

2022_BZP 00512528_01 SWZ zał.1 formularz ofertowy zał.1a do formularz cenowy zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wykaz dostaw zał.5 wzór umowy zał.6 oświadczenie autocysterna zał.7 zobowiązanie zał.8 – Oświadczenie własne Wykonawcy Klauzula informacyjna RODO Protokół z otwarcia ofert Wyniki ZP 14 2023

Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adres: Rościsławice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie).

Zaproszenie do składania ofert środki czystości Formularz oferty – załącznik nr 1 Formularz cenowy chemia specjalistyczna ZP 4 2023 Formularz cenowy ogólne środki czystości ZP 4 2023 Wykaz dostaw – załącznik nr 2 Wzór umowy ZP 4 2023 – załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy Oświadczenie własne Wykonawcy Klauzula informacyjna RODO Protokół z otwarcia ofert chemiaContinue reading Sukcesywna dostawa chemii specjalistycznej i ogólnych środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach (adres: Rościsławice ul. Polna 43, 55-120 Oborniki Śląskie).

Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

2022_BZP 00487712_01 SWZ zał. 1 formularz oferty Formularz cenowy pieczywo na I-VI 2023 Formularz cenowy drób na I -VI 2023 Formularz cenowy mięso i wędliny na I-VI 2023 Formularz cenowy jaja na I-VI 2023 Formularz cenowy produkty mleczarskie na I-VI 2023 Formularz cenowy różne produkty spoż na I-VI 2023 formularz cenowy ryby na I-VI 2023Continue reading Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich

08dad449-a7ba-2f7c-8f0b-3400102fca48-1 SWZ Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy (1) Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy (1) Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz i charakterystyka punktów poborów (2) Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 5 do SWZ – Grupa kapitałowa Załącznik nr 6 do SWZ – OświadczenieContinue reading Dostawa gazu ziemnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich