Sukcesywna dostawa środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich z filią w Rościsławicach.

Zaproszenie do składania ofert Formularz oferty – załącznik nr 1 Formularz cenowy środki czystości ZP 6 2024 Wzór umowy ZP 6 2024 – załącznik nr 3 Wykaz dostaw – załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy Oświadczenie własne Wykonawcy Klauzula informacyjna RODO Protokół z otwarcia ofert Wynik ZP 6 2024