Dostawa paliwa drzewnego – pellet do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dla filii w Rościsławicach)

SIWZ pellet Ogłoszenie o zamówieniu zał.1 formularz oferty zał. do formularza ofertowego zał.2 oświadczenie warunki udziału w postępowaniu zał.3 oświadczenie podstawy wykluczenia zał.4 wzór umowy zał.5 oświadczenie grupa kapitałowa zał.6 wykaz dostaw zał.7 oświadczenie autocysterna zał.8 zobowiązanie Odpowiedź na pytania oferenta. Protokół z otwarcia ofert Wyniki ZP 20 2020