Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ zał. 1 formularz oferty zał. 2A formularz cenowy – pieczywo zał. 2B formularz cenowy – drób zał. 2C formularz cenowy – mięso i wędliny zał. 2D formularz cenowy – jaja zał. 2E formularz cenowy – produkty mleczarskie zał. 2F formularz cenowy – różne produkty spożywcze zał. 2G formularz cenowy – rybyContinue reading Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach