Dostawa paliwa drzewnego – pellet do Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich (dla Filii w Rościsławicach)

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ zał.1 formularz ofertowy zał.1a do formularz cenowy zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wykaz dostaw zał.5 wzór umowy zał.6 oświadczenie autocysternazał. 7 zobowiązanie Zbiorcze zestawienie ofert pellet 2021 Wyniki postępowania Ogłoszenie o wyniku postępowania