DOSTAWA PALIWA DRZEWNEGO – PELLET DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH (DLA FILII W ROŚCISŁAWICACH)

ocds-148610-2e2d399d-f156-11ec-9a86-f6f4c648a056 SWZ zał.1 formularz ofertowy zał.1a do formularz cenowy zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wykaz dostaw zał.5 wzór umowy zał.6 oświadczenie autocysterna zał.7 zobowiązanie Klauzula informacyjna RODO Protokół z otwarcia ofert