Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

08d9be34-827c-0de6-c8de-110001afe5d7-1 SWZ Formularz cenowy jaja na 2022 Formularz cenowy pieczywo na 2022 Formularz cenowy różne produkty spoż na 2022 Formularz cenowy ryby na 2022 zał. 1 formularz oferty zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wzór umowy rózne produkty spożywcze Protokół z otwarciaContinue reading Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach