Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach

08d9ae59-5345-3da4-42b8-43000170f3f0-1 SWZ zał. 1 formularz oferty zał.2 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2 zał.2a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zał.3 Oświadczenie grupa kapitałowa zał.4 wykaz dostaw zał.5 wzór umowy rózne produkty spożywcze zał.6 wykaz środków transportu zał.7 zobowiązanie Formularz cenowy drób na 2022 Formularz cenowy jaja na 2022 Formularz cenowy mięso i wędliny naContinue reading Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich i dla Filii w Rościsławicach